Polityka prywatności firmy Chmielewscy Sp. z o.o.

1.    WstępAdministratorem danych osobowych jest Jakub Chmielewski prowadzący działalność gospodarzą pod nazwą Chmielewscy Sp. z o.o. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000710162, NIP 739-39-07-337, nr REGON 369014513, ul. Mroza 23a/43, 10-691 Olsztyn.

2.    Dane osobowe i prywatnośćJeśli zamierzasz wypełnić formularz oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem i świadczeniem usług przez nas oferowanych („Usługi”).

3.    Cel przetwarzania:W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług
 • Przygotowanie oraz realizacja zawartej umowy
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4.    Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5.    Skutek niepodania danych:W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości wypełnienia formularza
 • brak możliwości korzystania z usług
 • brak możliwości zawarcia umowy

6.    Okres przetwarzania danychTwoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7.    Prawo do informacji i sprzeciwuW związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8.    Usługi zewnętrzne / odbiorcy danychKorzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do utrzymania strony internetowej
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9.    Bezpieczeństwo danychPrzetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10.    Polityka Cookies

 1. Strona internetowa www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
 3. Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl.
 4. Strona internetowa www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
  1. pliki cookies trwałe,
  2. pliki cookies sesyjne.
 5. Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
 6. Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
 7. Pliki cookies używane na stronie www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl tj.:
  1. uwierzytelniania Użytkownika  podczas trwania sesji przeglądarki,
  2. zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
  3. konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
  4. zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
  5. wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
  6. dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
  7. sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i  ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
 9. Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
 10. Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.jakubchmielewski.pl oraz www.fotografslubny.olsztyn.pl .

11.    Kontakt z AdministratoremUżytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Napisz na adres e-mail: kontakt@jakubchmielewski.pl

12.    Zmiany politykiFirma Chmielewscy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.